De grote zorger

Zorg aanbieden en verzorgen is jouw grote natuur. Je vindt het vanzelfsprekend dat je op elk moment klaar staat als er gezorgd kan of dient te worden. Anderen weten dat je steeds en meteen paraat staat en doen regelmatig beroep op je beschikbaarheid. In dit ‘grote zorgen’ is het mogelijk dat je jezelf volledig wegcijfert en je eigen behoeften, noden en verlangens ondergeschikt maakt. Het is belangrijk dat de ander gelukkig is, je eigen welzijn is niet je grootste prioriteit. Zelf-zorg heb je door je opvoeding niet echt ervaren en dit domein is je niet zo vertrouwd. 

De tijd voor jezelf wordt beperkter, je leefwereld enger. Als je bij uitzondering eens niet kan zorgen kun je je schuldig voelen. Dit schuldgevoel wil je liever niet waardoor je snel weer je zorgend patroon opneemt. Je gaat mee in de emoties van de ander. Je voelt je energie stapsgewijs leeglopen en de taken voor jou en je gezin worden steeds moeilijker. Vermoeidheid neemt toe, de kwaliteit van je slaap vermindert en ook psychische klachten steken de kop op. Je bent over je grenzen gegaan en je geraakt in een uitputtingsfase. Werkuitval is mogelijk. Vragen zoals ‘wie ben ik’ en ‘waarom’ neem ik de rol van zorg zo streng worden luider en luider. 

Het Evieve traject zal je op verschillende domeinen van nut zijn. Er wordt gewerkt aan een meer uitgebalanceerde manier van de toepassingsgebieden van je levensenergie. We herstellen vervolgens je energielevel en we leren je hoe grenzen te stellen en je daaraan te houden. Je verkrijgt inzicht in de vaak hardnekkige en de reeds langdurige aanwezig zijnde patronen waarom jij eerder grenzeloos zorgt, je eigen gezondheid ondergeschikt maakt en waarom je schuldgevoel ervaart als je om één of andere reden niet meteen beschikbaar bent. We corrigeren de verhouding tussen ‘geven’ en ‘ontvangen’ zodat je meer vanuit ‘evenwicht en balans’ gaat leven. Er valt een zware last van je schouders en er ontstaat toegang tot zelf-zorg.

Scroll naar top