Algemene voorwaarden

Beste Evieve deelnemer,

Bedankt dat je deelneemt aan het Evieve traject of een Evieve retreat.

Evieve privé coachingstraject

Je deelname is verzekerd van zodra het volledig is geregistreerd bij Evieve. Je afspraken worden zorgvuldig ingepland. Om je tijd optimaal te benutten is het fijn dat je op tijd op de afspraak bent. Kan je om de één of andere reden niet aanwezig zijn vragen we je om steeds te verwittigen op 0494 839311 of via info@evieve.be. Wens je je afspraak te verplaatsen dan kan dit tot 24u op voorhand.

Je kan op elk moment het traject op eigen verzoek stopzetten. Eenmaal het traject is gestart is er geen terugbetaling mogelijk, welke ook de reden is van de stopzetting.

Groepsactiviteiten

Schrijf tijdig in. Inschrijven kan via e-mail.
Je inschrijving is pas definitief als het volledige bedrag is geregistreerd op reknr BE27 9731 7905 6273 van Evieve. Inschrijvingen worden genoteerd in volgorde van registratie van de betalingen. Na de start van de activiteit is er geen mogelijkheid tot terugbetaling of tegoed, welke ook de reden is.

Afspraken ééndaagse groepsactiviteit

  • De prijzen van onze activiteiten vind je terug op de Evieve.be en op de bevestiging van de inschrijving. Bij annulaties binnen 10 dagen voor aanvang blijft de helft van het bedrag verschuldigd. Bij annulaties binnen de 5 dagen voor aanvang blijf je het volledige bedrag verschuldigd tenzij je voor een vervanger zorgt. In dit geval betaal je 15€ als bijdrage in de adminkost.
  • Indien je helemaal niet annuleerde of bij no-show, ben je het ganse bedrag verschuldigd.
  • Sessies zijn niet overdraagbaar of terugvorderbaar.

Afspraken meerdaagse groepsactiviteit

  • De prijzen van onze activiteiten vind je terug op Evieve.be en op de bevestiging van de inschrijving. Bij annulaties binnen 4 weken voor aanvang blijft de helft van het bedrag verschuldigd. Bij annulaties binnen de 2 weken voor aanvang blijf je het volledige bedrag verschuldigd tenzij je voor een vervanger zorgt. In dit geval betaal je 20€ als bijdrage in de adminkost.
  • Indien je helemaal niet annuleerde of bij no-show, ben je het ganse bedrag verschuldigd.
  • Sessies zijn niet overdraagbaar of terugvorderbaar. 

Buitenlandse Evieve retreats

Je inschrijving is pas definitief als het volledige bedrag geregistreerd is bij Evieve en het inschrijvingsformulier ons ondertekend is bezorgd.

  • Inschrijvingen worden genoteerd in volgorde van betaling.
  • Annuleer je zelf je deelname, dient dat schriftelijk of per e-mail te gebeuren Bij annulering tot 6 weken voor aanvang is er een kost van 150€. Bij annulering tussen de 6de en 4de week voor aanvang van de activiteit wordt de helft van het inschrijvingsbedrag aangerekend. Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang ben je de volledige cursus- en verblijfskosten verschuldigd. Vind je zelf een voor ons aanvaardbare vervanger, rekenen we 30€ als adminkost. Indien je helemaal niet annuleerde of bij no show, ben je het ganse bedrag verschuldigd.
  • Na de start van de activiteit is er geen enkele mogelijkheid tot terugbetaling of tegoed. • Als je stopt tijdens het verblijf, om welke reden dan ook, blijf je het ganse bedrag verschuldigd.
  • Bij nalatigheid van betaling heeft Evieve het recht je plaats door te geven.

Zetfouten in prijzen en data in publicaties van Evieve kunnen niet worden ingeroepen als argument voor annulatie na de start van een cursus of voor een weigering om het werkelijke cursusbedrag te betalen.

Annulering van een activiteit door Evieve

Evieve behoudt zich ten allen tijde het recht voor om een workshop/retreat/lessenreeks te annuleren wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn of wanneer de begeleider door ziekte of overmacht onbeschikbaar is. Wanneer Evieve zich genoodzaakt ziet een programma te annuleren, word je hiervan op de hoogte gebracht en betalen wij het door jou overgemaakte bedrag terug, zonder extra schadevergoeding. Voor eventuele andere kosten kan Evieve niet aansprakelijk worden gesteld.

Facturen

Vermeld duidelijk bij inschrijving dat je een factuur wenst.
Een factuur (betalingsbewijs) kan alleen opgemaakt worden op je eigen naam en adres (naam van je bedrijf kan ev ook worden vermeld). Factuur bezorgd via e-mail is kostenloos. Afgeprint en verstuurd via post is de adminkost € 5.

Aansprakelijkheid

Deelname aan de workshop(s), retreats en activiteiten is vrijwillig. De deelne(e)m(st)er is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden tijdens de workshop/activiteit. De begeleiders zijn niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen noch voor psychische schade die een deelnemer meent te hebben opgelopen door deelname aan de workshop/activiteit. De workshops en activiteiten zijn niet en kunnen niet worden beschouwd als (vervanging van) medische en/of psychiatrische consulten en/of behandelingen. Noch Evieve, noch de begeleiders van de workshops/activiteiten kan/kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade door cursisten ondergaan, noch voor schade veroorzaakt door medecursisten of derden. Elke deelnemer is verplicht de schade die hij veroorzaakt aan roerende en onroerende zaken op het terrein waar de cursus gehouden wordt, te vergoeden aan de eigenaar.

Confidentialiteit en privacy

Deelne(e)m(st)ers verbinden zich tot confidentialiteit van alle informatie die de andere deelne(e)m(st)ers en het groepsproces betreft.

Scroll naar boven

Welkom bij Evieve

het Therapie platform
van praktijk Adamas