Perfectionisme

Perfectionisme uit zich, al dan niet bewust, in nagenoeg al je handelingen. Je legt de lat hoog, hoger en zelfs dan is het moeilijk om voldaan en tevreden te zijn. Je bent onrustig in je hoofd en je zoekt naar de ultieme verbetering van je werkstuk. 

Als je er niet in slaagt je eigen gecreëerde hoge verwachting in te lossen zal er ontgoocheling optreden. Je stelt jezelf in vraag en je wordt wat meer onzeker. Vanuit twijfel en onzekerheid ga je nog een tandje bijsteken, nog meer je best doen. Er is nu geen ruimte meer voor tegenvallers of projecten die niet de perfectie benaderen.
Eigenlijk is het nooit goed genoeg. Je verkrampt in de overtuiging dat het immers steeds beter kan en moet. Zo heb je het immers veelvuldig gehoord en gelezen. Genieten van je werkstuk is er niet meer bij. Je eigen waardering is laag en je jaagt onophoudelijk de perfectie achterna. Je durft zonder schroom behoorlijk hard te zijn voor jezelf. Zelfkritiek en ontevredenheid is je niet vreemd.

We leren je in ons Evieve traject je doelen en verlangens na te streven op een meer ontspannende manier. Daadkracht, focus & gezonde actie nemen de plaats in van verkramping. We nemen je mee in het onderzoek dat ons bij de hardnekkige triggers en overtuigingen brengt waarbij jouw streven naar perfectionisme zijn wortels heeft gevonden. Deze wederkerende patronen hebben immers invloeden op jouw dagelijks functioneren. De verworven inzichten hierin zullen je onrust wegnemen. Er zal een pak last van je schouders vallen. Je energie kan nu herstellen en je vindt eindelijk rust in je hoofd. Je leven wordt een heel stuk ontspannender en je kan nu je doelstellingen bereiken zonder enige druk(te).

Scroll naar top