Migraine en fysieke pijn

Pijn is vaak aanwezig in je leven, mogelijks soms zelfs onder een dominante vorm. Het maakt je moe en vaak moedeloos. Door zijn veelvuldige aanwezigheid overheerst hij je leven en kan je nog moeilijk echt genieten. Veelal onbewust treedt er een verhoogde spanning en stress op, tot diep in de spieren. Hoofdpijn en migraine krijgen lang niet altijd de aandacht evenredig met de klachten.

Je wordt alerter voor elk signaal dat kan wijzen op pijn. Je hebt het gevoel dat je leefwereld kleiner wordt. Je sociale contacten verminderen en je krijgt het moeilijk om je gevoel te delen en een uitlaatklep te vinden. Je wil immers liever anderen niet ‘belasten’ met je verhaal of in herhaling vallen.

Psychisch is het soms moeilijk. Je voelt je schuldig tov je gezinsleden want leuke uitjes worden dikwijls afgelast omdat jij teveel pijn hebt. Je houding is verkrampt, je durft geen risico’s te nemen want wat als de pijn nog verergert. Je voelt je eenzaam, moedeloos, er treden vlagen van depressie op. Je hebt het gevoel in een neerwaartse spiraal te zitten. Je leven zet zich door met de handrem opgetrokken.  

Het Evieve traject biedt je vooreerst een veilige bedding waarin je volledig je verhaal kan brengen. We leren je om, hoe moeilijk soms ook, meer vanuit aanvaarding van wat is naar het leven te kijken zodat er geen overbodige aandacht gaat naar datgene wat we niet tot ons deel willen. Meer aanvaarding betekent echter geen berusting. Samen onderzoeken we welke technieken en praktische oefeningen je verlichting bieden. We nemen je mee in helende technieken uit Mindfulness, meditatie, ademtherapie en lichaamswerk dewelke je stapsgewijs integreert in jouw leven. Je maakt kennis met de kracht van zuivere en aansterkende voeding. Via life coaching ruimen we belastende & nefaste elementen op dewelke jouw klachten in stand houden. Vervolgens leren we jou een waaier van praktische oefeningen met een helende impact bij fysieke pijn en migraine.

Scroll naar top