Druk, stress en piekeren

Je hebt moeite om je te concentreren en je ervaart dit veelal al geruime tijd. Je voelt de onrust niet enkel in in je hoofd maar eigenlijk doorheen gans jouw lichaam. Je dagelijks leven is overwegend druk. Je voelt letterlijk de ‘druk’ op je borstkas waardoor je ademhaling snel en oppervlakkig verloopt. Ook in je hoofd is het continue druk en je kan de aanhoudende gedachtenstroom niet stoppen. Je voelt je vermoeid zowel fysiek als psychisch. De gedachten zijn eerder zwaar en weemoedig dan dat ze opbeurend zijn. Je stelt je open voor de vrijwel onmiddellijk gunstige impact van meditatie.

Je wordt vaak onrustig bij een stille activiteit zoals een boek lezen. Je voelt je iets beter als je nagenoeg constant bezig bent. Je praat wat iets sneller en je ervaart een latent aanwezige overmatige stress. 

Het lijkt alsof de gedachten zoals apen van tak tot tak springen. Je leefwereld speelt zich in grote mate af in je hoofd. Schematisch zou je kunnen zeggen dat je hoofd en lichaam in een andere wereld leven en van elkaar gescheiden zijn. De grote mate van stress, onrust en gejaagdheid vertaalt zich naar een overmatig piekeren. Je verlangt naar meer ruimte in je lichaam en vooral naar meer rust in je hoofd. De behoefte aan innerlijke rust is groot. Zelfs na een korte time-out of vakantieperiode ben je niet volledig opgeladen en blijft de onderhuidse vermoeidheid aanhouden. Mega energie uitstralen kan je je enkel voorstellen. Wat is de verklaring dat ik me soms zo afgesneden voel van mijn energie ? Je stelt je vragen of dit nu werkelijk is wat je wil en of je op deze manier met je leven verder wil.

In dit Evieve traject brengen we je terug naar de basis van ons bestaan en dit is leven op een ontspannen wijze. Je krijgt een duidelijke handleiding om net vanuit meer evenwicht tussen actie en rust je leven op orde te zetten. Je krijgt inzicht in de wederkerende patronen waarom bepaalde zaken of mensen net jou stress en druk(te) bezorgen. Je leert vervolgens hoe je dagdagelijks stress kan verminderen én beter kan omgaan met stressvolle omstandigheden. Je wordt ingeleid in meditatie technieken om je gedachten meer te ordenen en praktische oefeningen dewelke rust brengen in je hoofd. Je nieuwe, meer evenwichtige levenswijze met inhoudelijk een staat van innerlijke rust zal je algemene gezondheid snel ten goede komen.

Scroll naar top